Miasto HEL

  Urząd Miasta
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Urząd Miasta czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.
Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 15.30.-17.00. Wizyta wymaga wcześniejszego zapisania się w sekretariacie.
Kasa czynna jest codziennie w godzinach 7.30-13.00.
Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu.


Struktura organizacyjna

BURMISTRZ

REFERAT ORGANIZACYJNY
        
        Sekretarz Miasta
        Obsługa Rady i Promocja Miasta
        Sekretariat
        
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
        
        Skarbnik Miasta
        Księgowość budżetowa
        Księgowość podatkowa
        Podatek VAT, opłaty i kasa
        Ewidencja działalności gospodarczej,
        podatek od nieruchomości

REFERAT ds. INWESTYCJI, BUDOWNICTWA,
GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

        Infrastruktura komunalna, inwestycje
        i zamówienia publiczne
        Budownictwo
        Gospodarka Gruntami, Geodezja i Ochrona Środowiska
        

SPRAWY OBYWATELSKIE
    
OBRONA CYWILNA, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

RADCA PRAWNY

STRAŻ MIEJSKA

Wzory wniosków

made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu