Miasto HEL

  Urząd Miasta
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Do zadań tego referatu należy:
- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją
  budżetu Miasta,
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
- prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji
  wpływów podatków i opłat
- sprawowanie funkcji nadzorczych nad finansami i budżetem
  miasta poprzez kontrolowanie jednostek organizacyjnych gminy
  w zakresie celowości i legalności  wydatkowanych
  środków budżetowych

  
Skarbnik Miasta

Teresa  Rzepko
pok.11 
tel.58/677 72 40 w. 05

Jest kierownikiem referatu finansowo-budżetowego.
Nadzoruje realizację budżetu
Przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania
niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
Współpracuje przy opracowaniu budżetu.
Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji.
Informuje Radę  Miasta o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie
sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
Realizuje ustawy  o dochodach i finansach gmin, o podatkach
i opłacie skarbowej.

Księgowość budżetowa

Krystyna Kupiec
pok.11
tel. 58/677 72 46


Księgowość podatkowa

Magdalena Hemlich
pok.11
58/677 72 47

Podatek VAT, opłaty i kasa

Agnieszka Dytkowska
pok. 11
tel. 58/677 72 47

Ewidencja dziłalności gospodarczej, podatek od nieruchomości

Paweł Konkel
pok. 13
tel. 58/677 72 5

księgowa 
Renata Pałkowska
pok.11 
58/677 72 46 


made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu