Miasto HEL

  Sprawy gospodarcze
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga GościInformacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Hel

1. Kanalizacja sanitarna dla osiedla przy ul. Kuracyjnej

Zadanie rozpoczęte w roku 2000. Wykonane zostanie ok. 600 m kolektorów grawitacyjnych, kolektor tłoczny dł. 150 m oraz przepompownia ścieków. Łączny koszt ok. 600.000 zł. W roku 2000 w ramach powyższego zadania wykonano:
 1. dokumentacje techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi - koszt 21.000 zł,
 2. zakupiono w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prefabrykowaną przepompownię ścieków - koszt 116.630 zł.
Planowana kontynuacja zadania w roku 2001.

2. Odbudowa i modernizacja kanalizacji burzowo - sztormowej dla Osiedla Rybackiego.

W roku 2000, dzięki dotacji z budżetu państwa, w wysokości 297.000 zł, odbudowana została i zmodernizowana kanalizacja burzowo - sztormowa dla Osiedla Rybackiego. W 2000 roku koszt inwestycji wyniósł 297.000 zł, koszt całkowity 593.850 zł ( pozostała kwota zostanie opłacona w roku 2001 ). Wykonane zostały:
 1. przepompownia wód deszczowych i zalewowych,
 2. separator i osadnik,
 3. kanalizacja zbiorcza w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego i Rybackiej,
 4. rurociąg tłoczny i zrzut do basenu portu wojennego,
 5. zasilanie elektroenergetyczne.
Zadanie zakończone w roku 2000.

3. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu

Inwestycja rozpoczęta w roku 1993. Rozbudowana została istniejąca szkoła. Nowe pomieszczenia przeznaczone zostały na siedzibę dla Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum. W 2000 roku realizowane były roboty związane z II etapem rozbudowy, finansowane ze środków budżetu gminy, Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz z budżetu Wojewody Pomorskiego. Do końca roku 2000 koszty budowy wyniosły łącznie 1.033.000 zł, w tym z budżetu gminy 253.000 zł, z FWPN 500.000 zł, od Wojewody 240.000 zł. Za te środki zrealizowano roboty ogólnobudowlane (ściany, stropy, ścianki działowe, dach, tynki, roboty malarskie), stolarkę okienną i drzwiową, posadzki, instalacje sanitarne i elektryczne. Na rok 2001 pozostały roboty wykończeniowe oraz elewacja budynku i zakup wyposażenie. Planowane oddanie do użytku od 1 września 2001 roku. Łączny koszt budowy od początku wyniesie ok. 4 mln. zł.


4. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

W roku 2000 zrealizowano następujące zadania:
 1. budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaszubskiej zadanie współfinansowane w 50 % przez Wojskową Agencję Mieszkaniową Oddział Terenowy w Gdyni,
 2. budowa oświetlenia ulicznego na Cmentarzu Komunalnym,
 3. budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej,
 4. remont oświetlenia ulicznego na ul. Maszopów,
 5. remont oświetlenia ulicznego na ul. Helskiej ( k. byłych wartowni ).
Łącznie na powyższe zadania wydatkowano kwotę 88.000 zł, z czego 44.000 zł przekazał Wojewoda Pomorski ( ul. Dworcowa ). W roku 2001 realizowane są kolejne etapy rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w Helu.

5. Budowa oczyszczalni ścieków

Inwestycja rozpoczęta w roku 1987. Realizowana wspólnie przez Gminę Hel, wojsko i Wojskową Agencję Mieszkaniową. Po wielu kłopotach, związanych z brakiem środków finansowych, w roku 2000 udało się oddać obiekt do użytku. Powstała nowoczesna mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, osiągająca bardzo dużą redukcję zanieczyszczeń. Łączny koszt budowy wyniósł ok. 9 mln zł. Budowę dofinansowały także, poza wymienionymi wyżej, także takie instytucje jak: Fundusz PHARE, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewoda Pomorski.Inwestycje planowane


Hala Widowiskowo-Sportowa w HELU

Jedną z większych planowanych inwestycji w HELU jest obecnie budowa hali widowiskowo-sportowej. Będzie to obiekt zgodny z wymogami Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, w którym znajdą się boiska sportowe do rozgrywania meczów koszykówki, siatkówki, piłki nożnej halowej oraz piłki ręcznej, a także siłownia, salka do aerobiku, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Na widowni będzie mogło zasiąść 200 osób.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2002 r.


projekt
made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu