Miasto HEL

  Urząd Miasta
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

REFERAT ORGANIZACYJNY

 Do zadań tego referatu należy:
 
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników
 jednostek organizacyjnych gminy,
- obsługa administracyjna Rady i komisji Rady Miasta,
- prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów
 i spisów,
- promocja miasta w kraju i za granicą,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami
 działającymi w zakresie kultury sportu i turystyki,


Sekretarz Miasta 

Marek Dykta
pok. 14 
tel.058 677 72 41


Jest kierownikiem referatu organizacyjnego.
Odpowiada za sprawne funkcjonowanie Urzędu.
Zastępuje Burmistrza i Zastępcę Burmistrza podczas ich nieobecności.


Promocja Miasta
Żanna Sępińska
pok.21 
tel. 58/677 72 58
zanna.sepinska@op.pl

Daria Ziółkowska
pok.21
58/677 72 52
daria.ziolkowska@wp.pl

Barbara Tabor
pok. 21
058 677 72 43
barbara.tabor@wp.pl


Obsługa Rady Miasta

Daria Ziółkowska
pok.23a 
058 677 72 52
    
Sekretariat

Mirela Figurska
pok. 14  
058 677 72 40, linia wojskowa 25-75-52
fax. 58/677 72 77

Informatyk 
Arkadiusz Marciniak
pok.13 
tel. 58/677 72 50made by SEMWIT / StudioFX

© 2001 Urząd Miasta w Helu