Miasto HEL

  Urząd Miasta
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Obrona Cywilna, Ochrona Informacji Niejawnych, Zarządzanie Kryzysowe

Bronisław Maciejewski
pok.26
058 677 72 48
 1. W zakresie obrony cywilnej zajmuje się:
  • tworzeniem formacji Obrony Cywilnej,
  • planowaniem działań z zakresu Qbrony Cywilnej,
  • opracowaniem i uaktualnianiem planów Obrony Cywilnej,
  • organizowaniem szkoleń i ćwiczeń Obrony Cywilnej,
  • opracowywaniem planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 2. W zakresie ochrony informacji niejawnych - odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w Helu.

 3. Jest Szefem Gminnego Zespołu Reagowania.

made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu