Miasto HEL

Bezpieczeństwo
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz
Bezpieczeństwo

Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

"BĄDŹ BARDZIEJ BEZPIECZNY - PRZYGOTOWANY "
na wypadek jakiegokolwiek niebezpieczeństwa zaistniałego na skutek katastrof naturalnych czy awarii technicznych

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WYPADEK NAGŁEGO ZDARZENIA

I N S T R U K C J A   P O S T Ę P O W A N I A

zawierająca informacje o sposobach zapobiegania danemu zagrożeniu, postępowania na wypadek jego zaistnienia i po ustąpieniu zagrożenia


Pobierz Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej

made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu