Miasto HEL

  Urząd Miasta
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

RADCA PRAWNY

Anna Dudkiewicz

Prowadzi obsługę prawną Rady i Urzędu Miasta w zakresie:

- opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Helu,
- opiniowania umów cywilnoprawnych zawieranych przez Burmistrza,
- przygotowywania ,prowadzenia i reprezentowania spraw gminy przed
  sądami,
- udzielania wyjaśnień i informacji pracownikom Urzędu Miasta
  w kwestiach prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami
  na poszczególnych stanowiskach - w zależności od potrzeb

made by SEMWIT / StudioFX

© 2001 Urząd Miasta w Helu