Miasto HEL

III.BARDZO SILNE WIATRY (WICHURA , HURAGAN)
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz
Bezpieczeństwo

Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Występowanie bardzo silnych wiatrów (wichura , huragan ) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: od jesieni do wiosny.

Przed wystąpieniem bardzo silnych wiatrów ( wichury, huraganu ):
 • upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie bardzo silnych wiatrów, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę,
 • opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole),
 • naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.
Podczas bardzo silnych wiatrów:
 • miej włączone radio na baterie, na częstotliwości radia regionalnego, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 • zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
  • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku;
  • upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku;
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
  • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
  • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogą narobić szkód (porwane przez wiatr);
  • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne ( baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece czy lampy naftowe;
  • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki;
  • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewentualnej ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy;
  • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych,
 • wyłącz główny wyłącznik prądu i zakręć zawór butli z gazem - ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 • o ile to możliwe to schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien i drzwi,
 • znajdując się poza domem w bezpiecznym miejscu, pozostań tam, aż zmaleje siła wiatru,
 • nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.,
 • jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:
  • wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe;
  • opuszczając mieszkanie ( dom ) wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i zamknij zawór butli z gazem;
  • wygaś ogień w urządzeniach grzewczych ( kuchni węglowej, piecu czy kominku ) oraz zabezpiecz dom ( mieszkanie );
  • zawiadom kogoś ( rodzinę, znajomych ), poza zasięgiem bardzo silnie wiejącego wiatru (wichury, huraganu) dokąd się ewakuujesz;
  • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.
Po bardzo silnie wiejącym wietrze (wichurze, churaganie):
 • udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom,
 • unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych,
 • ostrożnie wkraczaj do swego mieszkania ( domu ),
 • sprawdź-wzrokowo-instalację: gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową w swoim mieszkaniu ( domu ) - jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jej sprawności , to nie korzystaj z niej, lecz niezwłocznie zwróć się o pomoc do fachowca.
O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi niezwłocznie informuj:
 • służbę zdrowia ( pogotowie ratunkowe),
 • Straż Pożarną,
 • Policję,
 • pogotowie energetyczne,
 • organa gminy i inne instytucje.
made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu