Miasto HEL

I. POWÓDŹ
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz
Bezpieczeństwo

Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Zagrożenie powodziowe dla miasta Helu występuje niemal przez cały rok, ale głównie od drugiej połowy października do pierwszej połowy kwietnia.

Przed powodzią:
 • w warunkach Helu powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania są :
  a)dźwięk syreny alarmowej ( dźwięk ciągły trwający 3 minuty );
  b)komunikaty o powodzi nadawane za pomocą urządzeń nagłaśniających ( megafonów) przez strażaków z OSP Hel,
* a w sytuacjach zastępczych :
 • poprzez bezpośrednie informowanie mieszkańców trenu zagrożenia powodziowego przez członków Gminnego Zespołu Reagowania;
 • naucz domowników jak odłączyć zasilenie w energię elektryczną, dopływ gazu, jak też zagasić ogień w urządzeniach grzewczych ( piecu, kominku, kuchni węglowej ),
 • omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed powodzią oraz jak będziecie się komunikować w przypadku zaistnienia zagrożenia,
 • bądź przygotowany do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejszy dobytek, zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi ( workami z piaskiem lub innymi materiałami), przenieś rzeczy na wyższe kondygnacje i przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników,
 • zabezpiecz dla domowników żywność, wodę, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy.
W czasie powodzi:
 • stosuj się do zaleceń przekazywanych przez organa gminy czy też służby ratownicze odnośnie sposobu postępowania,
 • jeżeli masz zwierzęta, a nie zdążyłeś ich ewakuować, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.
W przypadku gdy zaistnieje konieczność ewakuacji
sygnał do ewakuacji przekazywany będzie w formie ustnej przez służby ratownicze należy pamiętać o:
 • odłączeniu dopływu prądu, gazu i wody,
 • zagaszeniu ognia w urządzeniach grzewczych ( kuchni węglowej, piecu czy kominku ), zabezpieczeniu domu,
a jednocześnie:
 • zastosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację,
 • zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy wody i żywności,
 • używaj do picia i przygotowania żywności tylko wody butelkowej, gdyż wody gruntowe mogą być zatrute,
 • zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią.
Po powodzi:
 • słuchaj komunikatów przekazywanych przez organa gminy czy służby ratownicze,
 • do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy organa gminy ogłoszą, że jest to w pełni bezpieczne,
 • w warunkach Helu sygnałem odwołującym zagrożenie powodziowe jest :
  a)dźwięk syreny alarmowej ( dźwięk ciągły trwający 3 minuty );
  b)komunikaty nadawane za pomocą urządzeń nagłaśniających ( megafonów) przez strażaków z OSP Hel,
* a w sytuacjach zastępczych :
 • poprzez bezpośrednie informowanie mieszkańców ewakuowanych z terenu objętego powodzią przez członków Gminnego Zespołu Reagowania.
 • wchodź ostrożnie do domu, sprawdź czy fundamenty nie mają pęknięć, lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku,
 • przed włączeniem instalacji ( elektrycznej, gazowej ) w domu dopilnuj, żeby została ona sprawdzona przez fachowców, aby niedopuścić do porażenia prądem, pożaru czy wybuchu butli z gazem,
 • zdezynfekuj przedmioty, podłogi, ściany, które miały kontakt z wodą powodziową (niesiony muł zawiera dużo bakterii chorobotwórczych i grzybów co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt),
 • wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,
 • zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności dostarczonej przez służby komunalne, gminne, Obronę Cywilną lub osoby z nimi współpracujące,
 • skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy Twoje mieszkanie, Twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od powodzi,
 • włącz się czynnie, nawet jeśli nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi.
made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu