Miasto HEL

V. TERRORYZM I BIOTERRORYZM
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz
Bezpieczeństwo

Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Jeśli w miejscu publicznym, na imprezie czy zakupach zauważysz:
 • podejrzanie lub dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawioną paczkę lub przedmiot,
 • samochód budzący twoje podejrzenia lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji
względnie: jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego to

Z A R E A G U J !! !

Zgłoś o tym służbom porządkowym, które znajdują się na miejscu ( Ochrona Obiektu, Straż Miejska, Policja ), a jeśli to nie możliwe to zadzwoń:
 • 997; kom. 112 - Policja;
 • 998 Straż Pożarna;
 • 999 pogotowie ratunkowe ( w Helu 6757 416 );
i postępuj zgodnie z zaleceniami powiadamianej służby.

Pamiętaj też, że:
informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.


A. Terroryzm

Terroryzm to szeroki termin używany na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu. Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd ( czy inny organ władzy lokalnej itp. ) nie jest w stanie zapobiec aktom terroru. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

Możesz przygotować się na atak terrorystyczny, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych.

Bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu - podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma w ogóle lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych.

Nigdy nie dotykaj pod żadnym pozorem podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych bez opieki.

W czasie podróży podejmij wszelkie możliwe środki ostrożności - zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub nietypowe zachowania ludzi. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki.

Zapamiętaj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne - przed wystąpieniem zagrożenia pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe.

Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia - zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.

W przypadku, gdy usłyszysz alarm informujący o zagrożeniu:
 • bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,
 • najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!! ,
 • udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,
 • nie korzystaj z wind - możesz zostać uwięziony,
 • nie wracaj do obiektu.
W przypadku zdarzenia:
 • jeżeli jesteś ranny - wzywaj głosem pomocy,
 • jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,
 • oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału,
 • natychmiast opuść obiekt,
 • wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub policji

Pamiętaj !!!

W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian zasłaniając usta chusteczką, szalem itp.

B. Zagrożenie biologiczne i chemiczne

Większość zagrożeń o charakterze biologicznym i chemicznym może się zdarzyć, gdy nastąpi uwolnienie do środowiska niebezpiecznych ilości substancji toksycznych.
Możesz być narażony na działanie tych substancji poprzez:
 • wdychanie ich,
 • spożywanie skażonego jedzenia, wody lub lekarstw,
 • dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek inny kontakt ze skażonymi rzeczami.

W czasie wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym lub biologicznym organa gminy względnie służby ratownicze wydadzą Tobie odpowiednie instrukcje:
 • możesz zostać poproszony o ewakuowanie się,
 • pozostanie w mieszkaniu lub udanie się w wyznaczone miejsce.


Jeżeli znajdziesz się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i nie zdasz sobie sprawy z istniejącego niebezpieczeństwa, kiedy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach lub zdezorientowanych to:
 • natychmiast poinformuj służby medyczne,
 • opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej.

C. Zasady postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu np.:
 • brak nadawcy,
 • rak adresu nadawcy,
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się;
należy:
 • nie otwierać tej przesyłki !!!
 • umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknąć tzn. najlepiej zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą,
 • worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, który także należy szczelnie zamknąć,
 • paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu,
 • powiadomić Policję (nr policji: 997; komórka 112) lub Straż Pożarną ( tel nr 998 ),
 • służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.


W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:
 • możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna),
 • należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem,
 • należy dokładnie umyć ręce,
 • zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić,
 • ponownie dokładnie umyć ręce,
 • bezzwłocznie powiadomić Policję ( nr policji: 997; komórka 112 ) lub straż pożarną ( tel. nr 998 ) i stosować się do ich wskazówek.
 • po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.


PAMIETAJ !

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.
made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu