Miasto HEL

SYGNAŁY ALARMOWE
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz
Bezpieczeństwo

Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Rodzaj alarmu Sposób ogłoszania alarmu
Za pomoc.syrenPrzy pomocy rozgłośni radiowych,ośrodków TVP i radiofonii przewodowej Przy pomocy dzwonków i gongów
Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
Szybkie uderzenia ( bicia )
w dzwon (gong) przez 3 minuty
Alarm powietrzny
Dźwięk modulowany trwający 3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga! Ogłaszam Alarm Powietrzny Dla.............................(podaj nazwę miasta, terenu)
Szybkie uderzenia (bicie)
dzwon (gong) przez 3 minuty
Alarm o skażeniach
Dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty. Czas trwania przerwy miedzy dźwiękami powinien wynosić 25-30 sekund
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Ogłaszam Alarm O Skażeniach..................................(podaj rodzaj skażenia) Dla.....................................(podaj nazwę miasta, terenu)
Szybkie uderzenia ( bicia) w dzwon (gong) w czasie po 10 sek., z przerwami 25-30 sek. trwające 3 minuty
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Osoby Znajdujące Się Na Terenie...........................Oko-ło godz.......min........Może Nastąpić Skażenie........................................(podaj rodzaj skażenia) Z Kierunku.....................(podaj kierunek
Odwołanie alarmu
Dźwięk trwający 3 minuty
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Inspekcji Sanitarnej
Powolne uderzenia ( bicia ) w dzwon (gong) przez 3 minuty
made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu