Miasto HEL

VI. ZAGROŻENIE CHEMICZNE
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz
Bezpieczeństwo

Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Zagrożenie chemiczne to potencjalne niebezpieczeństwo zatrucia, pożaru lub wybuchu, jakie stwarzają z powodu swych własności fizykochemicznych i toksycznych substancje chemiczne stosowane w wysokich stężeniach, ciśnieniach lub temperaturach, używane w dużych ilościach, powstające jako produkty uboczne w procesach technologicznych lub w trakcie prac z tymi substancjami.

Potencjalne źródło zagrożenia chemicznego to miejsce magazynowania, transportowania lub przetwarzania substancji chemicznych.
Katastrofa (wypadek, awaria) chemiczna wiąże się z niekontrolowanym uwolnieniem substancji chemicznej powodującej zagrożenie toksyczne, wybuchowe lub pożarowe. Powstaje ona nieoczekiwanie, a jej przebieg jest gwałtowny, o bardzo dużej intensywności przemian jednostkowych, wywołujących różnego rodzaju reakcje fizykochemiczne.

Miejsce i czas powstawania awarii o charakterze chemicznym trudno ustalić z góry, szczególnie w przypadku transportu, pęknięcia rurociągów, błędów technologicznych i niewłaściwego magazynowania, w wyniku których do otoczenia przedostaje się duża ilość substancji chemicznej, stwarzająca zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, świata zwierzęcego i roślinnego, oraz innych elementów środowiska, a także poważne straty materialne.

Jeśli jesteś świadkiem wypadku z udziałem niebezpiecznej substancji chemicznej
POWIADOM NATYCHMIAST :
 • 998 Straż Pożarna,
 • 997; kom. 112 Policja
 • 999 pogotowie ratunkowe ( 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu 058 6757 416 ),
 • bądź Urząd Miasta w Helu 058 6777 240 ( w dni robocze od 7:30 do 15:30 );

Jak się zachować podczas uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej  ?
 • jeśli byłeś blisko miejsca wypadku z niebezpieczną substancją chemiczną - staraj się oddalić od tego miejsca, przemieszczając się zawsze prostopadle do kierunku wiatru,
 • unikaj kontaktu z wszelkimi rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami i parami,
 • jak masz możliwość to odizoluj materiały łatwopalne od rozlanej substancji,
 • nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. W taki sam sposób postępuj ze zwierzętami hodowlanymi ( w tym z drobiem ), bowiem chroniąc je, chronisz własne zdrowie i życie,
 • w czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym, jeśli usłyszysz sygnał alarmowy - włącz radio lub telewizor (na program lokalny) i stosuj się ściśle do poleceń przekazywanych w komunikatach,
 • możesz zostać poproszony o:
  • ewakuowanie się;
  • udanie się w wyznaczone miejsce;
  • pozostanie w mieszkaniu,
 • jeśli znajdujesz się w samochodzie - zamknij okna i wyłącz wentylację,
 • jeżeli schroniłeś się w domu i mimo wykonanych zabezpieczeń obawiasz się, że gazy lub trujące opary mogą wniknąć do budynku:
  • oddychaj przez filtr wykonany z ręcznika lub prześcieradła;
  • wykorzystaj zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry ( maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy);
  • załóż ubranie szczelnie okrywające ciało i rękawice, skarpety, buty, nawet jeśli zapewniają one minimalną ochronę;
  • pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach;
  • udaj się na parter lub do piwnicy - przy uwolnieniu substancji lżejszej od powietrza, np. amoniaku,
  • udaj się na wyższe kondygnacje - w przypadku substancji cięższych od powietrza, np. chloru, kwasów;
  • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe oraz piece i kominki z otwartym ogniem.

Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej !
 • wynieś zatrutego z pomieszczenia lub rejonu skażenia,
 • zdejmij skażoną odzież i odizoluj ją tzn. :
  • umieść tę odzież w grubym worku plastikowym i szczelnie zawiąż tj. zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą,
  • worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku i także szczelnie go zamknij,
 • ciało umyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj),
 • zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza,
 • oczy płucz przy podwiniętych powiekach, zdejmij ewentualne soczewki kontaktowe,
 • zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem,
 • nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów,
 • wezwij pomoc lekarską lub zapewnij transport do lekarza w pozycji leżącej, ewentualnie w stabilnej pozycji bocznej.

Pamiętaj !
Niekiedy skutki wdychania lub kontaktu z substancją mogą być opóźnione.


Co robić po wypadku  ?
 • jeżeli jesteś ewakuowany, nie wracaj do domu, zanim organa gminy nie stwierdzą, że jesteś bezpieczny,
 • przed ponownym zamieszkaniem otwórz wszystkie okna, włącz wentylatory i gruntownie wywietrz pomieszczenia,
 • odkażanie przeprowadzaj zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb, przede wszystkim umyj się w czystej, nieskażonej wodzie, zmień ubranie na czyste,
 • skażone ubranie, maski, środki ochrony indywidualnej szczelnie odizoluj tzn. :
  • umieść te rzeczy w grubym worku plastikowym i szczelnie zawiąż; tj.: zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą;
  • worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku i także szczelnie go zamknij;
  • worek ten przekaż odpowiednim służbom ( zajmujących się likwidacją skażeń ) wskazanym przez organa gminy,
 • obserwuj nietypowe objawy zdrowotne, które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji i ewentualnie zadzwoń po pomoc medyczną.
Jak się przygotować do ochrony przed skażeniami i zakażeniami  ?
 • bądź przygotowany do zabezpieczenia mieszkania poprzez:
  • uszczelnienie okien, drzwi, futryn - taśmą izolacyjną i folią;
  • uszczelnienie wszystkich szpar i miejsc, w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe, kanalizacyjne itp.;
  • zaklejenie szczelnie papierem kratek wentylacyjnych,
 • zapewnij przechowywanie artykułów żywnościowych w odpowiednich opakowaniach, gwarantujących izolację żywności od środowiska zewnętrznego (metalowe puszki, pojemniki szklane lub ze sztucznego tworzywa, wielowarstwowe worki foliowe lub papierowe),
 • wodę do celów spożywczych przechowuj w szczelnie zamkniętych szklanych lub plastikowych pojemnikach. Używaj tylko wody przegotowanej, gotując ją wcześniej 15 - 20 min.
 • wodę do celów higieniczno - sanitarnych przechowuj w szczelnie zabezpieczonych ceratą lub folią wiadrach, bańkach, beczkach itp.,
 • stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.
made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu