Miasto HEL

  Hala - opis ogólny
Miasto Hel
Historia
Turystyka
(2kB)
(1kB)
(1kB)
(1kB)
(1kB)
(1kB)
(1kB)
(1kB)
(1kB)

Aktualności
Informator
Ratusz
Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

Hala posiada wejście od strony ul. Wiejskiej i połączona jest z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących łącznikiem, w którym znajduje się dodatkowe wyjście na boiska zewnętrzne. Umożliwia to bezkolizyjną komunikację z widownią, a tak-że możliwość wykorzystania sali przez miejscową społeczność.

W strefie wejściowej znajduje się obszerny hol mieszczący kasę, szatnię oraz toa-lety dla widzów. Układ taki pozwala na komercyjne wykorzystanie areny. W hali przyjęto układ trzytraktowy: arena z widownią - korytarz - zaplecze.

Arena sportowa w wymiarach 44 x 25,5 x 7,5 m umożliwia organizację zawodów krajowych w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną halową, piłkę ręczną, a także w tenisa stołowego i tenisa ziemnego. Przewidziano również podział areny przy użyciu zasłon na 3 mniejsze, mieszczące treningowe boiska do koszykówki i siatków-ki, z wybiegami wzdłuż linii bocznych i frontowych, co umożliwia ich równocze-sne wykorzystanie.
Bezpośrednio przy arenie sportowej usytuowano pokój trenerów z łazienką, widokiem bezpośrednio na boiska.
Korytarz zapewnia komunikację pomiędzy pokojami trenerów, sędziów, zespołami szatniowo-sanitarnymi, a areną i pomieszczeniem do rehabilitacji z wanną do hydromasażu. Z korytarza dostępne są więc zarówno arena, jak i główne pomiesz-czenia przebieralni. Stworzono również wyjścia na boiska na zewnątrz budynku, znajdujące się na terenie szkoły.

Sala aerobiku i siłownia znajdują się na piętrze. Oddziela je od siebie kotara. Po-siadają one dodatkowe zespoły szatniowo-sanitarne. Na piętrze zlokalizowano również pokój dla instruktora oraz szatnie personelu, pokój socjalny oraz pomieszczenia administracyjne.
W obiekcie znajdują się także magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego, dostępne bezpośrednio z areny. W magazynach tych jest możliwość przechowy-wania również składanej estrady, dzięki której sala sportowa może być wykorzy-stywana jako aula. Hala posiada własną kotłownię olejową.

Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być w pełni użytkowany przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zapro-jektowano dodatkowe toalety i łazienki, dostosowano zespoły szatniowo-sanitarne, zapewniono odpowiedniej szerokości drzwi oraz uchwyty umożliwiają-ce korzystanie z urządzeń sanitarnych. Komunikację pionową niepełnosprawnym zapewnia winda. Takie ukształtowanie zapewnia możliwość elastycznego i różno-rodnego wykorzystania hali.

(11kB)


Wyposażenie hali

Boisko do piłki nożnej halowej (1 pełnowymiarowe)
- Bramki z elementami mocującymi
- Siatki z piłkochwytami

Boiska do koszykówki (1 pełnowymiarowe i 3 treningowe)
- Tablice - uchylne
- Na boisku pełnowymiarowym kosze posiadają układ jezdny ze składanym wysięgnikiem

Boisko do piłki ręcznej (1 pełnowymiarowe)
- Bramki z elementami mocującymi
- Siatki z piłkochwytami

Boiska do siatkówki (1 pełnowymiarowe i 3 treningowe)
- Słupki aluminiowe 1 komplet
- Słupki stalowe 3 komplety
- Siatki z antenami

Boisko do tenisa ziemnego pełnowymiarowe (do debla)
- Słupki aluminiowe
- Siatki

Stoły do tenisa stołowego
- Stoły rozkładane, ruchome 10szt.
- Siatki

Widownia (200 miejsc)
- Trybuna drewniana, trzyrzędowa.

Balkon
- Możliwość obserwacji tego, co dzieje się na boiskach.

Podłoga
- Podłoga wentylowana na konstrukcji sprężystej, wykonana w postaci rusztu drewnianego oraz posadzki DD Linodur Sport. Całość spoczywa na specjal-nych elastycznych podkładach, dzięki czemu podłoga ulega odkształceniu po-wierzchniowemu. Jest to idealna podłoga do zastosowania w halach sporto-wych. Sposób odkształcenia podłoża pozwala na realizowanie pełnego zestawu gier zespołowych, które wymagają wysokiej elastyczności oraz dobrej siły od-bicia, jak np. piłka ręczna, siatkówka czy koszykówka. Zmniejsza również ry-zyko urazów, spowodowanych upadkiem.

Uprzejmie przypominamy o tym, aby wchodzić na boisko wyłącznie w obuwiu zmiennym-sportowym.


Tablica wyników
- Elektroniczna
- Zegar
- Sygnał rozpoczęcia/zakończenia zawodów

Podium indywidualne

Drabinki gimnastyczne (drewniane, 21 sztuk)

Kurtyny dzielące arenę

Materace 20szt.

Instalacje
- Wysokiej jakości instalacje wodociągowa, oświetleniowa, grzewcza, ppoż, elektryczna, wentylacyjna, bezpieczeństwa pozwalają na prawidłowe i bezpiecz-ne przeprowadzanie imprez na hali.

Sprzęt nagłaśniający
- Dla całej hali - 2000 WAT (dwa mikrofony bezprzewodowe) - W siłowni i w salce do aerobiku oraz w szatniach

Szatnie
- parter 4 szatnie wraz z zapleczem sanitarnym (toalety, prysznice)
- piętro 2 szatnie wraz z zapleczem sanitarnym (toalety, prysznice)

Apteczka

Parametry techniczne
- Wymiary areny - 44 x 25,5 m.
- Minimalna wysokość nad areną - 7,5 m
- Widownia - 200 miejsc
- Powierzchnia użytkowa - 1 766 m2
- Powierzchnia zabudowy - 1 627m2
- Kubatura - 1 766 m3

Udogodnienia dla niepełnosprawnych
- Dwa wjazd do budynku
- Toalety z uchwytami
- Winda

Połączenie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących
- Możliwość przejścia z hali do ZSO, bez wychodzenia z budynku hali
made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu